Hoofdsponsor

Intimidatie &
Veiligheid

Een veilige sportomgeving voor iedereen
Hoofdsponsor

Intimidatie
& veiligheid

Een veilige sportomgeving voor iedereen
Tuchtregelement
Huishoudelijk reglement
Tuchtreglement seksuele
intimidatie BSBN 2014
Vertrouwenspersoon
Andrew Thomson, Arts
06 -547 34 159
bobsleighdoc@gmail.com
Alles kan en mag gemeld worden als het door de melder als belangrijk wordt ervaren. Dit houdt niet in dat iedere melding een groot onderzoek vraagt, maar wel dat iedere melding opvolging verdient.

Anonieme melding doen? Maak gebruik van het speak up systeem van het centrum veilige sport Nederland via 0800-0222931 of digitaal via onderstaande knop.
Ongewenst gedrag melden

Meer informatie?
Neem contact met ons op

Neem contact op