Hoofdsponsor

Bestuur &
Commissies

Een veilige sportomgeving voor iedereen
Hoofdsponsor

Bestuur &
Commissies

Een veilige sportomgeving voor iedereen
Voorzitter
Wim Noorman
Nevenfuncties:
- Directeur Eurotech Sports & Events
- Lid van de materiaalcommissie van de IBSF
Bekijk nevenfuncties →
Vicevoorzitter Juridische Zaken
Ben Heijmeijer
Nevenfuncties:
- Bedrijfsjurist, werkzaam bij Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies en Mediation
- Voorzitter van het Court of Arbitration van de FIL
- Lid van het Appeals Tribunal van de IBSF
Bekijk nevenfuncties →
Vicevoorzitter Internationale Zaken
Wiltfried Idema
Nevenfuncties:
- Voorzitter Ethics Committee IBSF
Bekijk nevenfuncties →
Secretaris
Andrea van Heugten
Nevenfuncties:
- Freelance bij AndreaZorg
Bekijk nevenfuncties →
Penningmeester
Uno Franssen
Nevenfuncties:
- Eigenaar/Partner bij Franssen & Franssen
Bekijk nevenfuncties →
Development
Sybren Jansma
Nevenfuncties:
Senior Consultant Duurzame Energie
Fitness Coach CrossFit
Bekijk nevenfuncties →
*De bestuursleden van de BSBN verrichten hun bestuurstaken volledig onbezoldigd.
Commissies

Binnen de BSBN hebben we verschillende commissies. Zo hebben we de Atletencommissie, Beroepscommissie doping, Commissie van beroep, Kascommissie & de Sanctiecommissie.

Atletencommissie
De atletencommissie (AC) is de onafhankelijke commissie voor BSBN atleten. De atletencommissie bestaat uit minimaal 3 atleten. Het hoofddoel van de atletencommissie is het verzorgen van het contact en het bemiddelen tussen atleten en de BSBN, medische staf, bondscoaches, sponsoren, FIL, IBSF, NOC*NSF en iedereen die zich op zijn manier inzet voor de sleesporten. Leden uit de atletencommissie worden (her)benoemd voor een periode van twee jaar tijdens de ALV. Neem contact op met de atletencommissie bij vragen of ideeën ter verbetering van het topsportprogramma door te mailen naar bsbnatletencommissie@gmail.com.

Kascommissie
De Kascommissie onderzoekt namens de Algemene Ledenvergadering de rekening en verantwoording van het Bestuur over het laatst afgelopen boekjaar en brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. Een positief advies strekt tot décharge van het Bestuur inzake het gevoerde financiële beleid. De kascommissie wordt jaarlijks door ALV (her)benoemt en bestaat uit minimaal 2 personen. De kascommissie bestaat op dit moment uit: Bror van der Zijde, Kimberley Bos en Arend Glas

Sanctiecommissie Doping
Het Bestuur heeft aan de Sanctiecommissie Doping het sanctiebeleid bij dopinggevallen gedelegeerd.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022/2023
Jaarrekening 2021/2022
Jaarrekening 2020/2021

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022/2023
Jaarverslag 2021/2022
Jaarverslag 2020/2021

Plannen

Jaarplan 2023/2024
Jaarplan 2022/2023
Jaarplan 2021/2022
Meerjarenplan 2020/2024

Evaluaties

Bestuursevaluatie

Reglementen

Onverenigbaarheden
Protocol Vrijwillige Dubbelfuncties
Reglement Arbitrage-, Klacht- en Beroepszaken
Reglement Atletencommissie
Statuten
Rooster van af- en
aantreden van het bestuur
Code Goed Sportbestuur
Bestuursreglement
Dopingreglement
Topsportstatuut
Gedragsprotocol
Samenwerkingsovereenkomst

Charter Inclusiviteit

Charter Inclusie en Diversiteit 2022
Plan van Aanpak Charter Inclusiviteit

Beleidsdocumenten

Personeelsbeleid
Vrijwilligersbeleid
Discriminatiebeleid
Integriteitsbeleid
Diversiteit en inclusie

Meer informatie?
Neem contact met ons op

Neem contact op